ტენდერები - ნახეთ გამარტივებული შესყიდვები

 ტენდერის მიმდინარეობის ფაზა.
 შეძენილი საქონლისა და მომსახურეობის ტიპი. ამ საიტზე ანგარიშის შექმნით, თქვენ შეძლებთ საკუთარი კატეგორიების შექმნას და გამოყენებას.
 ზოგიერთი ნიმუში მოუთითებს ტენდერში არსებული მაღალი რისკის მაჩვენებელს. აღნიშნული მაჩვენებლების გაანგარიშებების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ გვერდს „ ჩვენს შესახებ“.
 Tender Type Description
დამატებითი ძიება
 ორგანიზაციის სამართლებრივი ფორმა.
დამატებითი ძიება
 იმ ორგანიზაციების კლასიფიკაცია, რომლებიც ტენდერს აცხადებენ

წელი


კატეგორია


წელი


კატეგორია


წელი