ბოლო განახლება: 08/08/2022
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 77.70 (20.02.2020)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 0.00 (0%)
სტატუსი: მიმდინარე ხელშეკრულება
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: - 100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტის დადების თარიღი 11.08.2022
დოკუმენტი ძალაშია: 20.02.2020 - 31.03.2020
CPV კოდები (ძირითადი):

30197630 - საბეჭდი ქაღალდი

CPV კოდები (დეტალური):

30197630 - საბეჭდი ქაღალდი