ბოლო განახლება: 08/08/2022
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 394.80 (21.10.2019)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 394.80 (100%)
სტატუსი: ხელშეკრულება შესრულებულია
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: - 100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტის დადების თარიღი 11.08.2022
დოკუმენტი ძალაშია: 21.10.2019 - 31.01.2020
CPV კოდები (ძირითადი):

30197630 - საბეჭდი ქაღალდი

CPV კოდები (დეტალური):

30197630 - საბეჭდი ქაღალდი