ბოლო განახლება: 03/12/2022
მიმაგრებული ფაილები:
30 Dec. 2016
24 Feb. 2017
29 Mar. 2017
19 Apr. 2017
24 May. 2017
22 Jun. 2017
02 Aug. 2017
25 Aug. 2017
20 Sep. 2017
19 Oct. 2017
22 Nov. 2017
09 Jan. 2018
09 Jan. 2018
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 28,679.85 (30.12.2016)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 28,467.46 (99%)
სტატუსი: შესრულებული ხელშეკრულება
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: საკუთარი შემოსავლები - 2017 წლის სახსრები
კონტრაქტის დადების თარიღი 27.12.2016
დოკუმენტი ძალაშია: 27.12.2016 - 01.02.2018
ხელშეკრულების შესრულება: ერთწლიანი
CPV კოდები (ძირითადი):

09100000 - საწვავი

CPV კოდები (დეტალური):

09100000 - საწვავი