ბოლო განახლება: 30/09/2022
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 19,125.00 (15.04.2015)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 19,125.00 (100%)
სტატუსი: შესრულებული ხელშეკრულება
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: საკუთარი შემოსავლები -
გამარტივებული შესყიდვის გამოყენების საფუძველი: მთავრობის/პრეზიდენტის თანხმობით
კონტრაქტის დადების თარიღი 07.04.2015
დოკუმენტი ძალაშია: 07.04.2015 - 30.06.2015
ხელშეკრულების შესრულება: ერთწლიანი
CPV კოდები (ძირითადი):

30100000 - საოფისე მანქანა

CPV კოდები (დეტალური):

30197630 - საბეჭდი ქაღალდი