ბოლო განახლება: 29/09/2023
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 541.60 (05.12.2016)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 541.60 (100%)
სტატუსი: შესრულებული ხელშეკრულება
ხელშეკრულების ტიპი: გამარტივებული შესყიდვა
დაფინანსება: საკუთარი შემოსავლები - 2016 წლის სახსრები
გამარტივებული შესყიდვის გამოყენების საფუძველი: მონეტარული ზღვრის დაცვით
კონტრაქტის დადების თარიღი 01.12.2016
დოკუმენტი ძალაშია: 01.12.2016 - 20.01.2017
ხელშეკრულების შესრულება: ერთწლიანი
შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი):

79600000 - პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი):

79633000 - პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებასთან დაკავშირებული მომსახურებები