ბოლო განახლება: 10/08/2022
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 52.50 (25.05.2021)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 52.50 (100%)
სტატუსი: ხელშეკრულება შესრულებულია
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: - 100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტის დადების თარიღი 14.08.2022
დოკუმენტი ძალაშია: 25.05.2021 - 31.01.2022
CPV კოდები (ძირითადი):

33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები

CPV კოდები (დეტალური):

33600000 - ფარმაცევტული პროდუქტები