ბოლო განახლება: 01/07/2022
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 504.40 (24.05.2021)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 504.40 (100%)
სტატუსი: ხელშეკრულება შესრულებულია
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: - 100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტის დადების თარიღი 04.07.2022
დოკუმენტი ძალაშია: 24.05.2021 - 31.01.2022
CPV კოდები (ძირითადი):

33140000 - სამედიცინო სახარჯი მასალები

CPV კოდები (დეტალური):

33140000 - სამედიცინო სახარჯი მასალები