ბოლო განახლება: 25/05/2023
ხელშეკრულების ღირებულება: ¢ 504.40 (24.05.2021)
ფაქტობრივად გადახდილი თანხა: ¢ 504.40 (100%)
სტატუსი: ხელშეკრულება შესრულებულია
ხელშეკრულების ტიპი: კონსოლიდირებული ტენდერი
დაფინანსება: - 100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტის დადების თარიღი 02.06.2023
დოკუმენტი ძალაშია: 24.05.2021 - 31.01.2022
შესყიდვის ზოგადი საგანი (CPV კოდი):

33140000 - სამედიცინო სახარჯი მასალები

შესყიდვის კონკრეტული საგანი (CPV კოდი):

33140000 - სამედიცინო სახარჯი მასალები